Grande Madre del Grano

Canzone del repertorio del gruppo molisano di musica etnica "Il Tratturo", appositamente composta per le celebrazioni del bicentenario della festa di Sant'Anna.

musica di Ivana Rufo
testi di Mauro Gioielli


I Parte: Preghiera

Grande Madre del Grano
alza sacra la mano
e dal cielo difendi
nostre falci lucenti.
Verde manto e corona,
d'ogni seme padrona,
sulla terra feconda
nascerà messe bionda.

Magna Mater Frumenti,
i tuoi raggi splendenti,
vita, luce e calore,
forza del mietitore.
Com'è alto il tuo sole
sulla spiga e il covone,
fra le zolle di campo,
nell'estate del tempo.

Magna Mater, Signora,
ch'ogni cosa colora,
che sorride e protegge
il frumento ed il gregge.
Grande Madre del Grano,
i tuoi figli lontano,
con preghiera e con canto,
ora ti sono accanto.


II Parte: Festa

Traglia, guida la traglia,
con il covone, con il grano e con la paglia.
Gialle, le sacre spighe,
così legate formeranno cento biche.
Carri come castelli,
santificati alla Regina dei mannelli.

Mille manocchi, mille,
già preparati dalle madri e dalle figlie.
Al seno o sulla testa,
sono le icone nel trionfo della festa.
Totem d'antica storia,
i nostri doni per Sant'Anna e la sua gloria.Sant’Anne

di Bifolchi Luigi
De Ze Luige Bifolche


Si vide, Meché, quante ‘merecàne
so menùte p’a féste de Sant’Anne!
E inùtile,Mechè,cchiò sta Iuntàne
é cchiò ‘a vulisse vedé ògn’anne.
Quànte trécce de ràne éme ‘ncertàte
pe vérni ‘a pelòmme ‘ncòpp’a traglia,
quanté menòcchie éme prepèràte,
é Còle dice che ‘a nòstre nen z’èvàglie.
Sò ggià prònte pupélle è zechérèlle,
‘u quadre de Sant’Anne ‘ncòpp’è tutte.
Meché! A tràglie nòstrc è ‘a cchiò bbèlle
pure si ‘ò vacche nòstre sò ‘ò cchiò brutte.
Eme vedé ché bbèlle pregessiòne.
trèttòre, motozzàppce è arioplàne.
é pò ‘a tràglie ròsse d’u Mecchione
e o crietùre vestùte de pecchiàne.
E quantè bbéglie ‘u carre de Sant’Anne,
che ce varde dè térrémòte è vàie,
d’a rànnelle, d’a sécchete, è ‘a fegliànne
si ‘a prutègge Iésse è bbèlle essàie.
‘A case mie è chiéne de frestére,
tènghe méz’àine è ‘nu chèpòne errùste.
Pe quéste fèste, d’a mètine a sére
dòppe sentùte ‘a mésse: carne è muste.
Se tante séme state èffacènnàte
pe prepcrà sta fèste tu è ie.
Mechè, evànne nu l’ème pessàte.
l’anne che vè ‘a fècéme se vvò Ddie.A Jevezarola
di Petruccioli Domenico
De Ze Minghe de Pavele

A Jéveze cé stane o nénne bèlle
E scetane fatte apposte pé fà a' mmore
E specialmente queste pacchianèlle
Ognune cé suspire e z'annamore.
Rit.
Jevezarola mia Jevezarola
Tu sì 'nnucente cumme a pécurelle
Ognune che te vede zé cunsòla
Pecché tu temmentene frésche e bèlle.
E Giuannine avute na mazziate
Ha fatte bone u frate cè vulute
Pe quélle ciuvettone scrienzate
Eppresse nate vote ce va vute
Rit...
U 'nnammurate meie ié Massarotte
E tène a vacche e pure na iumènte
Si ve a chiéme du sciume e zi pòrte
E i mu spòse pure senza niènte
Rit...
Jere Marianne recugnéve
Appresse i méteture quante spìghè
E iè dè quante témpe n'ha védeve
E cumm' è fatte bella a benediche
Rit...
Se fussé preste ancora cantérriè
Ancora ce derrie nate botte
Ma è tard' è mèie ié addurmiè
A tutte vé saluté bònanotte

Login